👋 Nový obsah na borekb.cz

Info Tento blog je v "read-only módu" a nový obsah již nebude přibývat. O vývoji píšu na DevBlog.

Témata

První pokec přes ICQ z Anglie

Hanka se dneska poprvé dostala v Anglii k internetu, tak jsme měli příležitost vyměnit si pár vět přes ICQ. Tamní knihovna je však nesmírně naprásklá, protože poskytuje své služby zadarmo, takže Hanka měla jen pár minutek, které navíc povětšinou věnovala psaní mailu rodičům. Ale i tak to potěšilo.

Zařazeno do kategorií |

Že by jEdit nebyl dokonalý?

Narazil jsem na vážný problém jEditu, který je mi jinak celkem sympatický, protože má tři základní vlastnosti, které na editorech nejvíc oceňuji: správně zalamuje řádky, umí Unicode a je rozšiřitelný.

Při pokusech s jazykem C# jsem však narazil na problém, jak zdroják přímo z jEditu zkompilovat a spustit. Stále si myslím, že to asi nějak půjde, ale trivko to rozhodně nebude. Základem asi bude Console plugin, který zpřístupňuje systémový shell. No tak v čem je tedy problém? V tom, že .NET Framework SDK používá speciálně inicializovaný příkazový řádek, na kterém je nejdříve spuštěna dávka sdkvars.bat. Ta aktualizuje některé systémové cesty, pravděpodobně však pouze na jednu relaci. V tom je kámen úrazu pro jEdit, jehož Console plugin zjevně funguje nestavově, tj. po zadání jednoho příkazu jakoby interně otevře command promt, vykoná zadaný příkaz a shell opět zavře. Při příštím příkazu opět otevře nový shell atd. Vykonání dávky sdkvars.bat tedy bohužel nepomáhá, protože následující „csc…“ je provedeno novým shellem.

Zařazeno do kategorií |

Dave Taylor: Creating Cool Web Sites with HTML, XHTML and CSS

Do dnešního večera jsem napůl přečetl napůl prolétl prvních 300 stránek knihy Dave Taylora Creating Cool Web Sites with HTML, XHTML and CSS a pocity jsou rozporuplné. Kniha bohužel nejde moc do detailů, občas se mi také zdá, že autor příliš neví, o čem mluví (Java je uvedena jako technologie pro skriptování webové stránky na straně prohlížeče, pro jistotu je na ukázku předveden zdrojový kód konzolové verze Hello World).

Na druhou stranu jde kniha hodně do šířky. Autor se alespoň trochu věnuje všem věcem souvisejícím s webem – byly tak kromě HTML, XHTML a CSS zmíněny ještě další záležitosti jako JavaScript, další skriptovací technologie na straně klienta, CGI a dokonce i blogy (se stručným úvodem do RSS).

Zařazeno do kategorií |

Stránky pro ŠK 2222 Polabiny

S Michalem Novotným jsem se před pár dny domluvil, že polabinskému oddílu udělám nějaké lepší stránky, proto jsem souběžně s MSDN Library začal číst knížku Creating Cool Web Sites with HTML, XHTML and CSS (Dave Taylor). Zatím to sice vypadá, že je zaměřena až moc na začátečníky, nicméně na sekci o CSS se těším.

Ne, že bych snad (X)HTML a CSS neuměl, ale předtím, než se do stránek pustím, si chci některé věci letmo připomenout.

Zařazeno do kategorií |

Uganda

Ještě teď se vzpamatovávám ze včerejší Ugandy v Psovi. Bylo to dobré, ale poněkud vydýchané…

Zařazeno do kategorií |

Jak na dlouhé odkazy ve Wordu

Při psaní bakalářky jsem se setkal s problémem dlouhých odkazů v textu. Word celý hypertextový odkaz bere jako jedno nedělitelné slovo (pokud se v něm neobjeví pomlčka, u které zalomení provede), což má nepříjemný dopad na layout stránky, především pokud je používáno zarovnání do bloku.

Řešení spočívá ve využití speciálního symbolu „volitelné zalomení s nulovou šířkou“, které se v českém Wordu 2003 nachází v dialogu Vložit > Symbol > záložka Speciální znaky, druhý znak od konce. Přesný postup je následující:
 1. Přiřadit znaku „volitelné zalomení s nulovou šířkou“ klávesovou zkratku
 2. Nahradit (Ctrl+H)
 3. Do pole Najít vložit lomítko („/“)
 4. Klepnout na Více a z tlačítka Formát vybrat Styl
 5. V dialogu Najít styl vybrat styl Hypertextový odkaz
 6. Do pole Nahradit vložit lomítko následované volitelným zalomením, které vložíme pomocí klávesové zkratky definované v kroku 1
 7. Nahradit vše
 8. Do pole najít vložit „/[volitelné rozdělení]/“ a nahradit „//“. To proto, aby se hypertextový odkaz nerozdělil mezi lomítkami v „http://…“
Tento postup předpokládá, že jsou použity skutečné hypertextové odkazy a nikoliv pouze text http://… (kvůli bodu 5). Pokud by to nestačilo, lze podobný postup opakovat třeba pro podtržítko nebo pro tečku.
Zařazeno do kategorií |

První den s MSDN Library

Právě končí první den částečně strávený s MSDN Library. Dříve jsem jakýkoliv kontakt s touto dokumentací přímo nenáviděl, protože hledání odpovědi na nějakou otázku je zde jako hledání jehly v kupce sena. Když ji ale čtu kapitolu po kapitole, dost se mi líbí, jak je napsaná.

Takže stručné shrnutí toho, co jsem dnes přečetl:
 • konceptuální základy .NET Frameworku
 • základy fungování CLR
 • práce s assemblies (metadata, verzování a podobně)
 • aplikační domény
 • úvod do CTS
Taky jsem si založil Wordovský dokument, do kterého píšu krátké výtahy z nejzajímavějších pasáží.
Zařazeno do kategorií |

Co mi vadí na Bloggeru

Blogger je vynikající blogovací systém především díky své jednoduchosti a díky zadarmo poskytovanému prostoru na blogspot.com. Proto je také můj blog aktuálně na Bloggerovi hostován. Chybí mi však několik věcí, které se pokusím vyjmenovat.
 • Rozhraní v angličtině. Není pěkné, když se pod česky psaným textem objeví odkaz na komentáře pod slovem „comments“. Špatná podpora češtiny se projevuje také při generování permalinku – písmena s diakritikou jsou vynechána místo aby byla transformována do ASCII podoby.
 • Absence kategorií. Ty považuji za důležitou pomůcku při organizaci blogu.
 • Nelze editovat komentáře (lze je pouze smazat).
 • Blogger se nedá stáhnout pro instalaci na vlastním serveru. Pravděpodobně by také byl přístupný zdrojový kód, takže by šlo nahradit řetězce typu „Srpen 26“ hezky českým řetězcem „26. srpna“.
 • Nakonec by nevadilo, kdyby bylo více možností nastavení.
Nejvíce mi chybějí kategorie. Také doufám, že nebude problém třeba přes Blogger API všechny posty vydolovat, jestli se rozhodnu z bloggeru odejít.
Zařazeno do kategorií |

Nejhorší den v životě studenta

Dnes nastal nejhorší den mého studentského života, když jsem otevřel dopis z Vysoké školy ekonomické a dočetl se, že mám zaplatit 2400 Kč za každý započatý měsíc studia. Zřejmě jsem již překročil dobu, po kterou studium hradí stát. To je podle zákona 111/1998 Sb. standardní doba studia (v bakalářském studijním programu 3 roky) plus jeden rok navíc.

Vzhledem k tomu, že mám odstudovány tři kompletní ročníky na VŠE a nedokončený první ročník na MFF UK, toto září se již pravděpodobně počítá jako pátký rok bakalářského studia, který je už placený. Je to trochu paradoxní, protože do školy nechodím ani zimní semestr navštěvovat (v bakalářském programu!) nehodlám, ale asi to tak bude. 23. září bych měl obhájit bakalářskou práci a složit závěrečnou zkoušku, takže říjen bych už měl mít jako student navazujícího magisterského studia zadarmo.

Zařazeno do kategorií |

Jak se naučit .NET

Tato otázka mě začala trápit poté, co mě mírně deprimovalo přečtení několika kapitol knihy Advanced C# Programming. Rozhodl jsem se .NET učit přímo z MSDN Library. Ta obsahuje sice prakticky všechny důležité informace, na druhou stranu je však velmi rozáhlá, tak uvidíme, jestli mě to bude bavit.

Zařazeno do kategorií |
Syndikovat obsah

Komentáře jsou uzavřeny (blog je v read-only módu). Pokud mě chcete kontaktovat, můžete mailem.