👋 Nový obsah na borekb.cz

Info Tento blog je v "read-only módu" a nový obsah již nebude přibývat. O vývoji píšu na DevBlog.

Nejhorší den v životě studenta

Dnes nastal nejhorší den mého studentského života, když jsem otevřel dopis z Vysoké školy ekonomické a dočetl se, že mám zaplatit 2400 Kč za každý započatý měsíc studia. Zřejmě jsem již překročil dobu, po kterou studium hradí stát. To je podle zákona 111/1998 Sb. standardní doba studia (v bakalářském studijním programu 3 roky) plus jeden rok navíc.

Vzhledem k tomu, že mám odstudovány tři kompletní ročníky na VŠE a nedokončený první ročník na MFF UK, toto září se již pravděpodobně počítá jako pátký rok bakalářského studia, který je už placený. Je to trochu paradoxní, protože do školy nechodím ani zimní semestr navštěvovat (v bakalářském programu!) nehodlám, ale asi to tak bude. 23. září bych měl obhájit bakalářskou práci a složit závěrečnou zkoušku, takže říjen bych už měl mít jako student navazujícího magisterského studia zadarmo.

Doufám!

Zařazeno do kategorií |

Komentáře jsou uzavřeny (blog je v read-only módu). Pokud mě chcete kontaktovat, můžete mailem.