👋 Nový obsah na borekb.cz

Info Tento blog je v "read-only módu" a nový obsah již nebude přibývat. O vývoji píšu na DevBlog.

Diplomka: Vývojové prostředí pro návrhové vzory v C#

Dávám k dispozici svou diplomku na téma Vývojové prostředí pro návrhové vzory v C# (PDF, 3.28 MB), která se primárně věnuje tomu, jak by se dal zefektivnit a zkvalitnit softwarový vývoj blízké budoucnosti pomocí návrhových vzorů a jejich podpory ve vývojových prostředích, konkrétně ve Visual Studiu.

Hlavní tematické celky práce jsou následující:

  1. Přehled formálních zápisů vzorů – asi nejteoretičtější část práce, která ukazuje, že UML není zdaleka jedinou použitelnou notací. Popsány jsou jak samostatné akademické pokusy, tak různé modifikace UML.
  2. Zmapování podpory vzorů v dnešních CASE nástrojích – určitá podpora existuje, ale není zrovna ideální. Popsán je Enterprise Architect a samostatný prográmek DPAToolkit.
  3. Popis vize softwarových továren – kapitola odpovídá na otázky jako proč Microsoft není úplný kamarád s UML, co jsou to doménově specifické jazyky, jak by mohly softwarové továrny změnit způsob softwarového vývoje a podobně.
  4. Vlastní koncept vývojového prostředí pro návrhové vzory částečně realizovaný v prostředí Visual Studia 2005 – nejpraktičtější výstup práce, místy ale pouze v náznacích, protože v létě 2006 byly potřebné pluginy do Visual Studia (konkrétně DSL Tools) prakticky nepoužitelné.

Abych objasnil trochu matoucí název, který vzbuzuje pocit, že práce bude exaktní a technická: název pochází z roku 2004, kdy neexistovalo VS 2005, DSL Tools ani nic podobného a já i vedoucí práce jsme měli pocit, že by nějaký malý CASE nástroj zaměřený na návrhové vzory měl smysl. Jak ale čas utíkal a já jsem o tématu věděl víc a víc, bylo mi čím dál jasnější, že takový nástroj by byl přežitý ještě předtím, než bych napsal první řádku jeho kódu. Ve výsledku tedy práce vypadá úplně jinak, než byl původní záměr – nečekejte programátorskou dokumentaci nebo popis zajímavých algoritmických obratů, ale spíš koncepty, myšlenky a místy jejich konkrétní realizaci. Osobně jsem rád, že nakonec práce vypadá tak, jak vypadá.

K diplomce zatím nemám skoro žádný feedback (jedinou výjimkou jsou bodovací tabulky od vedoucí a recenzenta práce), takže opravdu netuším, nakolik přínosná se vám bude zdát. Jakoukoliv zpětnou vazbu s radostí uvítám.

Zařazeno do kategorií |
Rene (Pá, 2006-09-29 17:49):

Zdravim Borku, práci jsem již přečetl – mám k ní více poznámek/komentářů, ale ještě jsem se nedostal k jejich sepsání (stále na mě depresivně bliká další nesplněný úkol v Outlooku ;)).

Ihned jak budu mít čas Vám ale soukromě nějaké poznámky pošlu.

Borek (Pá, 2006-09-29 22:09):

Vůbec to nespěchá, ale určitě bych Vám byl vděčný.

Komentáře jsou uzavřeny (blog je v read-only módu). Pokud mě chcete kontaktovat, můžete mailem.