👋 Nový obsah na borekb.cz

Info Tento blog je v "read-only módu" a nový obsah již nebude přibývat. O vývoji píšu na DevBlog.

Validita známých webů

Blowdart, jeden z uživatelů Channel 9, sestavil přehled validity nejznámějších IT webů. Plně validní jsou jen weby Microsoftu, ostatní jsou plné chyb (rekordmanem je C|Net se 1452 chybami!).

Osobně nejsem pro validitu za každou cenu a chápu, že někdy není ekonomický důvod se validitou zabývat. Sám se ale snažím své weby validní dělat a myslím, že to není příliš obtížné. Zvlášť když různé nástroje upozorňují hned, jak se v kódu objeví něco nevalidního (umí to třeba nové Visual Studio 2005).

Zařazeno do kategorií |

Komentáře jsou uzavřeny (blog je v read-only módu). Pokud mě chcete kontaktovat, můžete mailem.