👋 Nový obsah na borekb.cz

Info Tento blog je v "read-only módu" a nový obsah již nebude přibývat. O vývoji píšu na DevBlog.

Šachy a život

Poté, co se Kasparov stáhnul z aktivního šachového života, s ním vyšlo několik rozhovorů. Často padá otázka na to, co bude teď dělat. Kdybych to shrnul, hodlá se věnovat

  1. predcesorům
  2. politice
  3. nové knize How Life Imitates Chess

Dnes jsem se na chessbase.com dočetl, že Kasparov poskytl článek prestižnímu časopisu Harward Business Review, kde opět rozebírá vztah šachů k byznysu. Upřímně řečeno se na knížku z tohoto oboru těším asi ještě o něco víc než na predcesory, i když si myslím, že právě oni se stanou největším dílem šachové historie.

Zamyšlení se nad vztahem šachů a běžného a možná i neběžného života je totiž dost zajímavé. Sám na to mám také určitý názor, ale přečíst si o něčem takovém od politika a nejlepšího šachisty Kasparova, na to se vážně těším.

Zařazeno do kategorií |

Komentáře jsou uzavřeny (blog je v read-only módu). Pokud mě chcete kontaktovat, můžete mailem.