👋 Nový obsah na borekb.cz

Info Tento blog je v "read-only módu" a nový obsah již nebude přibývat. O vývoji píšu na DevBlog.

Matfyz či nematfyz?

Posledních pár dní mě trápí otázka, zda nastoupit na matfyz či nikoliv. Rozhodnout se musím už teď, protože poslední šance k zápisu je 30. září.

Věc se má tak, že ekonomku budu určitě studovat dál a ani ji opustit nehodlám – je to až příliš pohodová škola na to, abych si ji nedodělal. Současně mě to však táhne na matfyz. Myslím, že to je tak ze 40% touha po lepší kvalifikaci a lepších pracovních možnostech, ze 40% mě tam lákají výrazně zajímavější předměty, než jaké nabízí VŠE, a zbylých 20% dělá jakási ctižádost nebo snaha dokázat si, že matfyz vystudovat umím.

Současné studium na MFF a na VŠE má však své velké problémy. Především potřebuji obě školy dokončit do dvou let, tedy za standardní dobu studia. Důvodem je především Hanka, která o prázdninách 2006 svou školu ukončí a pokud opravdu pojedeme pracovat do zahraničí, jak to zatím máme v plánu, neměla by tady co dělat, kdyby se mi studium protáhlo.

Z toho bohužel vyplývá, že bych obě školy musel taktéž dokončit někdy v létě 2006. To je však kámen úrazu, protože jakkoliv bych možná vydržel obě školy současně studovat, děsí mě představa, že bych současně pracoval na dvou diplomkách a že bych měl dvoje státnice za jedno zkouškové období.

Navíc také není jisté, jestli bych se svou leností skutečně dvě školy zvládal. No nic, nabízí se přece elegantní řešení: prostě se na MFF zapsat a když to nepůjde, prostě jednu ze škol ukončit. Také to má však těžkou vadu na kráse: poplatky za studium. Pokud totiž student dělá dvě školy najednou, do matriky se mu každý odstudovaný den počítá jen jednou. Pokud však jednu ze škol ukončí, čas na ní strávený se mu k dosavadní době přičtě. Pravděpodobně by to pro mě znamenalo si pátý ročník platit, což není levná záležitost (kolem 15000 Korun za semestr).

Jak to s těmi poplatky ale ve skutečnosti je, jsem se nedozvěděl, i když zde popsaný výklad je nejpravděpodob­nější. Tak uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne.

Zařazeno do kategorií |

Komentáře jsou uzavřeny (blog je v read-only módu). Pokud mě chcete kontaktovat, můžete mailem.