👋 Nový obsah na borekb.cz

Info Tento blog je v "read-only módu" a nový obsah již nebude přibývat. O vývoji píšu na DevBlog.

Jak uspět při přijímacím pohovoru

Dnes jsem se zúčastnil workshopu Jak uspět při přijímacím pohovoru. Celkově to pro mě byla akce přínosná tak napůl, protože se často opakovaly zcela zásadní věci, jako že má člověk přijít dobře oblečen, včas apod. Několik bodů z přednášky personalistů firmy Hays však přesto stojí za vypíchnutí (případné moje komentáře jsou kurzívou):

Životopis:

 1. Musí zaujmout během prvních pár sekund. Přehlednost je velmi důležitá.
 2. U každé pozice z pracovních zkušeností uvést jeden konkrétní pracovní úspěch.
 3. Pokud možno uvést vedení lidí. Počítá se i zaškolování nových pracovníků.
 4. Životopis by měl být drobně upravován pro každého potenciálního zaměstnavatele. Někdy se hodí vypíchnout tohne, jindy onohle.
 5. Pokud je mezi dvěma zaměstnáními nějaká mezera, vysvětlit ji.
 6. Podepsat se.
 7. Koníčky vypovídají o ledasčem, od aktivního vs. pasivního trávení volného času až po preferenci individuálního nebo kolektivního jednání.
 8. Vždy uvést telefon. E-mail v žádném případě nestačí (personalisti radši volají, aby slyšeli bezprostřední reakce).
 9. Struktura je podle lidí z Hays závazná, a to v pořadí osobní údaje, vzdělání, praxe a zbytek (IT dovednosti, koníčky, další věci). Už jsem slyšel i o jinak strukturovaných životopisech. Třeba mi připadá divné v padesáti zabírat důležité místo na první stránce vzděláním…

Pohovor

 1. Pokud je mi nabízen čaj, přijmout ho.
 2. Ptát se!
 3. Dobře rozmyslet odpověď na nejneoblíbenější otázku: „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky“. Podle mě se jedná o zkoušku mé kreativity a nikoliv o reálnou snahu o zjištění čehokoliv relevatního – nepřipravený člověk své slabiny neodhalí a připravený má odpověď naučenou. Zkuste si ale vymyslet opravdu originální slabiny, které vám při pohovoru neublíží (nejhorší je říct „někdy jsem až příliš pečlivý“).
 4. Druhou nejneoblíbenější otázkou je „Jaký si představujete plat?“. Odpověď by měla být založena na reálné situaci na trhu. Pokud otázku personalista sám nenakousne, nenačínat ji. S poslední větou tak úplně nesouhlasím, bavit se o platu je podle mě normální. Ale někdo to může vnímat jako přiliš citlivé téma na první pohovor.
 5. Typicky jsou kladeny tyto otázky: „Co víte o naší společnosti?“ „Proč jste opustil minulé zaměstnání?“ (Nikdy neodpovídat negativně, i kdyby byl předchozí šéf úplnej !@#$) „Proč jsou mezi zaměstnáními díry.“ apod.

Pár tipů

 1. Pokud se po stanovené lhůtě na rozmyšlenou firma neozve, jednat. Za optání člověk nic nedá.
 2. V průběhu čekací lhůty být neustále na telefonu. Neustále. Pokud to není možné, je nutno se s firmou předem domluvit, že třeba hned jak to bude možné zavolám zpátky.
Zařazeno do kategorií |

Komentáře jsou uzavřeny (blog je v read-only módu). Pokud mě chcete kontaktovat, můžete mailem.