👋 Nový obsah na borekb.cz

Info Tento blog je v "read-only módu" a nový obsah již nebude přibývat. O vývoji píšu na DevBlog.

Jak se dělá software u Microsoftu

Dnes je velmi moderní nadávat na Microsoft a posmívat se kvalitě jeho produktů. Mně osobně Microsoftí programy připadají na velmi slušné úrovni a po přečtení tohoto spotu o přípravě ASP.NET 2.0 snad nemůže být o snaze Microsoftu pochyb.

Spot pojednává o tom, jak se Whidbey vyvíjí a především, jak je dosahováno toho, aby byl produkt dostatečně kvalitní. Vše vychází z důkladného Unit testingu, používány jsou i jiné techniky jako třeba kontrola kolegou při každém check-inu (i pokud check-in provádí „most senior developer“), s postupem času je potom kladen důraz na významnost oprav spíše než na jejich počet (vývojář musí být schopen vysvětlit, proč si k opravě vybral právě ten a ten bug místo nějakého jiného), prostě velmi zajímavý článek o tom, jak se Microsoft snaží doručit co nejbezchybnější kousek kódu. „Insightful“.

Zařazeno do kategorií |

Komentáře jsou uzavřeny (blog je v read-only módu). Pokud mě chcete kontaktovat, můžete mailem.