👋 Nový obsah na borekb.cz

Info Tento blog je v "read-only módu" a nový obsah již nebude přibývat. O vývoji píšu na DevBlog.

Databinding u ovládacího prvku ListView

ListView je komponentou, která je známá třeba z průzkumníka Windows. Umožňuje zobrazit obsah v podobě ikon nebo seznamu a poměrně dobře se hodí na zobrazení read-only tabulkových dat (asi lépe než DataGrid nebo DataGridView). Nepříjemností je, že ListView neobsahuje podporu databindingu, takže je pro zobrazení dat potřeba napsat trochu kódu, na což my, zhýčkaní vývojáři .NETu, nejsme zvyklí :) .

Pokud s ListView pracujete pouze občas, asi bude nejrychlejší splodit pár řádků kódu a data naplnit ručně nějakou iterací přes řádky datového zdroje. Pokud jste však nadšenými příznivci prvku ListView a plánujete ho používat často, doporučuji přečíst článek Creating a Data Bound ListView Control. Ten obsahuje postup, kterak pomocí dědičnosti vytvořit vlastní prvek obsahující všechny vymoženosti ListView rozšířené o možnost velmi jednoduchého navázání na datový zdroj.

Nezbývá než doufat, že v příští verzi frameworku už konečně ListView bude databinding podporovat nativně. Nevidím jediný rozumný důvod, který by tomu měl bránit.

Zařazeno do kategorií |

Komentáře jsou uzavřeny (blog je v read-only módu). Pokud mě chcete kontaktovat, můžete mailem.