👋 Nový obsah na borekb.cz

Info Tento blog je v "read-only módu" a nový obsah již nebude přibývat. O vývoji píšu na DevBlog.

C# code snippets do Visual Studia

Code snippets ve Visual Studiu jsou malé útržky kódu, které poskytují nějakou předpřipravenou funkčnost, ať už se jedná o vyřešení nějaké časté úlohy (např. vytvoření parametrizovaného SQL dotazu) nebo o pokročilejší věci typu refaktoringu (i ten je realizován pomocí snippetů).

Visual Basic jich přímo po instalaci obsahuje pěknou řádku, zatímco C# zůstal výrazně ochuzen a snippetů nabízí pouze zlomek. Není samozřejmě problém si je napsat sám (jedná se o jednoduché XML soubory), ale lepší řešení se objevilo na webu Microsoftu: Visual Studio 2005 Code Snippets for C#. Prima.

Zařazeno do kategorií |

Komentáře jsou uzavřeny (blog je v read-only módu). Pokud mě chcete kontaktovat, můžete mailem.