👋 Nový obsah na borekb.cz

Info Tento blog je v "read-only módu" a nový obsah již nebude přibývat. O vývoji píšu na DevBlog.

Bakalářka: opět všechno ve správných kolejích

Dnes jsem konečně obdržel mail od paní Liché a neexistence termínu pro můj čas je naštěstí skutečně jen administrativní chyba. Mám se tam dostavit a výsledek bude do počítače zadán zpětně mojí studijní referentkou.

Psal také pan Tomáš Brabec (můj vedoucí práce), že oponentský posudek byl na katedru doručen v termínu (10. září) a že rozhodně není zamítavý, i když podrobnosti jsem se nedozvěděl.

Znamená to, že se můžu pustit do čtení sedmi knížek, které jsem si včera v knihovně půjčil a které představují povinnou literaturu ke zkoušce.

Zařazeno do kategorií |

Komentáře jsou uzavřeny (blog je v read-only módu). Pokud mě chcete kontaktovat, můžete mailem.